Prezentarea asociației constructorilor de acoperișuri, pereți și fațade verzi

Structura socială actuală este caracterizată de o creștere puternică a urbanizării, cerințele vieții moderne având ca rezultat un mediu urban din ce în ce mai aglomerat și în continuă evoluție, care are o serie de efecte negative asupra mediului înconjurător.

Extinderea permanentă a spațiilor locuite are drept consecință restrângerea mediului natural, a spațiilor verzi, ceea ce atrage după sine o serie de efecte negative, cum ar fi efectul de insulă de căldură urbană (Urban Heat Island Effect), poluarea atmosferică,
suprasolicitarea rețelelor de canalizare urbană, restrângerea biodiversității în lipsa habitatelor naturale etc. Aceste fenomene afectează negativ calitatea vieții din mediul urban.

Recunoscând amploarea acestor probleme, asociația noastră este dedicată cu pasiune să găsească soluțiile optime pentru a readuce natura în mediul construit, pentru a oferi bio diversitate în multitudinea construcțiilor gri. Înverzirea clădirilor oferă o oportunitate excelentă de a crea cât mai multe habitate naturale în mediile urbane aglomerate, utilizând la maxim suprafețele construite disponibile.

Asociația are ca obiective implicarea activă și conștientă în implementarea unei abordări noi a utilizării spațiilor urbane, susținând înființarea zonelor verzi pe acoperișuri și pereți. Astfel, participând activ la crearea unui mediu mai durabil și ecologic, contribuim la realizarea unui habitat de calitate pentru oameni și animale prin readucerea naturii în mediul urban.

Pentru a ne asigura că profesioniștii care activează în domeniu beneficiază de sprijin și standarde constructive de urmat, între principalele noastre obiective se află integrarea în legislația românească a regulamentelor și a normelor internaționale privind construcția acoperișurilor și fațadelor verzi. Pentru a atinge acest scop și pentru a asigura investiția în spații verzi de calitate, este necesară stabilirea de standarde clare pentru construcția și evaluarea performanței acoperișurilor și fațadelor verzi. Vom
promova de asemenea inițierea unor propuneri de acte normative care să contribuie la încurajarea prin programe guvernamentale și fiscale a investițiilor în construcții verzi, pentru a stimula adoptarea și implementarea acestora și pentru a asigura dezvoltarea
durabilă a sectorului.

Pentru a aduce schimbări semnificative în industrie, asociația intenționează să dezvolte parteneriate solide cu autorități publice, companii și alte organizații care promovează construcțiile verzi, facilitând astfel implementarea soluțiilor verzi în practică.

Prezentarea asociației constructorilor de acoperișuri, pereți și fațade verzi

O altă direcție importantă de acțiune pentru asociație este prezentarea și promovarea numeroaselor avantaje ecologice ale construcțiilor verzi, de aceea se pune accent deosebit pe sensibilizarea publicului cu privire la beneficiile pe care le oferă aceste construcții.

În plus, asociația noastră are ca scop dezvoltarea unei rețele funcționale ce oferă asistență tehnică și sprijin profesional accesibil și de înaltă calitate, de la etapa de proiectare până la finalizarea construcției, punându-i în contact pe cei implicați în construcția clădirilor înverzite. Conștientizarea importanței lucrărilor de mentenanță și întreținere a acoperișurilor și fațadelor verzi se concretizează în proiecte durabile și
sustenabile care vor contribui pe termen lung la îmbunătățirea mediului construit.

Asociația noastră participă ca expert neutru și profesionist în rezolvarea litigiilor între diferite entități implicate în proiectarea și realizarea acoperișurilor și fațadelor verzi. Suntem implicați activ în rezolvarea disputelor și oferim consultanță obiectivă și specializată pentru a obține soluții adecvate.

Pentru a fi la zi cu cele mai recente inovații și pentru a oferi soluții optime și eficiente, asociația noastră investește în cercetare și dezvoltarea de tehnologii și materiale inovative pentru construcții verzi, sisteme de irigații și scheme de plantare pentru acoperișuri și fațade verzi. În același timp, susținem dezvoltarea de noi tehnologii și facilităm cercetarea profesională, colaborăm strâns cu universitățile și centrele de cercetare pentru a identifica și a rezolva problemele specifice din domeniu. Totodată, ne angajăm să promovăm dezvoltarea profesională în rândul specialiștilor; în acest sens, oferim cursuri de formare și certificate pentru profesioniștii din domeniu.

Considerăm că este esențial să construim o comunitate puternică, alcătuită din experți dedicați și competenți, care să contribuie la realizarea ambițiilor noastre comune. Acești profesioniști vor avea posibilitatea să-și extindă experiența profesională în mod continuu, vor fi informați în legătură cu cele mai noi tehnologii, tendințe și practici în construcțiile verzi, și vor împărtăși experiențele și opiniile lor. Pentru a încuraja această
dezvoltare și schimb de cu noștințe, organizăm conferințe, seminarii și evenimente
specializate care să informeze și să conecteze profesioniștii din domeniu.

Acordăm o importanță deosebită colaborării cu organizații ecologice în scopul protejării și conservării biodiversității urbane. De asemenea, susținem utilizarea combinată a diferitelor sisteme ecologice în construcțiile verzi, promovând utilizarea surselor regenerabile de energie, în special combinațiile de acoperișuri verzi și panouri fotovoltaice, această abordare integrată permițându-ne să obținem o eficiență energetică sporită.

Related Blogs